Spread the love

EN 54-24 SPEAKERS

Speaker LDA CH-32TN
Ceiling speaker en 54-24 3″ 6W @100V
Speaker LDA CH-42TN
EN 54-24 ceiling loudspeaker of 6W @100V
Speaker LDA NB-50TN
EN 54-24 certified 2-way coaxial frameless ceiling speaker, 6W
Speaker LDA CH-62TN
EN 54-24 certified 2-way coaxial ceiling speaker, 30W
Speaker LDA DS-60TN
Surface speaker 5” 6W @100V
Speaker LDA PCP-20TN
Acoustic projector EN 54-24 5″ 20W @100V
Speaker LDA PCM-20TN
Acoustic projector EN 54-24 5” 20W @100V
Speaker LDA PCM-220TN
EN 54-24 bi-directional proyection loudspeaker of 20W @100V
Speaker LDA PS-15TN
EN 54-24 exponential projector, 15W
Speaker LDA PS-30TN
EN 54-24 exponential projector, 30W
Speaker LDA VTX-15TN
EN 54-24 speaker box, 15W & 2 drivers
Speaker LDA VTX-60TN
EN 54-24 column speaker, 60W & 8 drivers
Speaker LDA VTX-90TN
EN 54-24 column speaker, 90W & 12 drivers